แผนการเรียนเสนอแนะอธ. 54 ภาคปกติ – หลักสูตร 53

แผนการเรียนเสนอแนะอธ. 54 ภาคจ-ศ – หลักสูตร 53

แผนการเรียนเสนอแนะอธ. 54 ภาคส-อา – หลักสูตร 53

แผนการเรียนเสนอแนะอธ. 55 ภาคปกติ – หลักสูตร 53

แผนการเรียนเสนอแนะอธ. 55 ภาค จ-ศ – หลักสูตร 53

แผนการเรียนเสนอแนะอธ. 55 ภาคส-อา – หลักสูตร 53

แผนการเรียนเสนอแนะอธ. 56 ภาคปกติ – หลักสูตร 53