ตรวจสอบแผนการเรียนนักศึกษา

เข้าตรวจสอบโดยใช้เมนู Academic (ด้านบนสุดของเว็บนี้)

แผนการเรียนตลอดหลักสูตรรหัส 52-56

แผนการเรียน นศ รหัส 57

Comments are closed.