สาขาวิชาภาษาตะวันตก  หลักสูตรภาษาอังกฤษร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการประชุมปฏิบัติการเรื่อง Communicative Activities for English Classrooms โดย Thailand TESOL ร่วมกับสำนักงานฝ่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สถานเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย (RELO) จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2557 ที่โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

Comments are closed.