ประเพณีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสสาขาวิชาภาษาตะวันตก หลักสูตรภาษาอังกฤษ จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ที่ห้องสมุด (ห้อง 331)

 

DSC07428

Comments are closed.