โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมทักษะ เทคนิคการสอน และการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2557  ถึง 2 พฤษภาคม 2557 เวลา 8.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

header

Comments are closed.